Klokfika 8 juni

Välkommen till Klokfika!

Onsdag den 8 juni kl 8.30 - 9.30 är det dags för nästa Klokfika, ett digitalt fika där ni på biblioteken får chans att dela med er till varandra om goda (och kanske mindre goda) exempel på aktiviteter, arrangemang eller förändringar som ni har genomfört på ert bibliotek.

Mer information och anmälningslänk kommer.

Observera! Klokfikat är digitalt. Det innebär att alla som deltar måste stå för sitt eget fika 😊

 

Vad är klokfika?  Vi på biblioteksutveckling bjuder in någon av er på biblioteken (eller någon extern ibland) för att kort berätta och dela med sig av något ni gör eller har gjort som kan fungera som inspiration för andra. Sedan är tanken att alla som deltar i Klokfikat (som pågår 1 timme) diskuterar och delar erfarenheter med varandra utifrån det som har berättats.