Träff för läsfrämjande 2021

Välkommen den 2–3 december till årets digitala träff för läsfrämjande! Temat för träffen är läsande förebilder.

Vem är en läsande förebild? Är maskulinitetsnormen ett hinder för läsande? Hur är det med mångfalden bland de läsande förebilderna på biblioteket? Hur kan det se ut när barn är läsande förebilder för andra barn?

Träffen är helt digital och innehåller föreläsningar, valbara seminarier, interaktiva möten och panelsamtal. Dagarna riktar sig till alla som arbetar med eller som är intresserade av läsfrämjande.

Läs mer och anmäl dig  på Kulturrådets sida

Länk till digital plattform och ytterligare information skickas i god tid till alla anmälda. 

Arrangör Kulturrådet