Träff­punkt bibli­o­teks­pla­ner 2022

29 mars 2022 är det dags för Träffpunkt biblioteksplaner med fokus på biblioteksplaner utifrån bibliotekslagen 18 §.

Mer information kommer

Arrangör: Kungliga biblioteket