Kalender

 • Klokfika 28 april

  Välkommen till tidernas första (?) Klokfika!

  Onsdag den 28 april kl 14-15 drar vi igång Klokfika, ett digitalt fika där ni på biblioteken får chans att dela med er till varandra om goda (och kanske mindre goda) exempel på aktiviteter, arrangemang eller förändringar som ni har genomfört på ert bibliotek.

  Vi på biblioteksutveckling bjuder in någon av er på biblioteken (eller någon extern ibland) för att kort berätta och dela med sig av något ni gör eller har gjort som kan fungera som inspiration för andra. Sedan är tanken att alla som deltar i Klokfikat (som pågår 1 timme) diskuterar och delar erfarenheter med varandra utifrån det som har berättats.

  Det första Klokfikat kommer handla om digitala aktiviteter. Peter Bladlund kommer att berätta om digitala aktiviteter på Vimmerby bibliotek och Maria Tunek från Hultsfred kommer att berätta om digitala språkcaféer.

  För att vi ska veta ungefär hur många som kommer så vill vi gärna att du anmäler dig senast tisdag den 27 april.

  Klicka på den här länken för att anmäla dig!

  Observera! Klokfikat är digitalt. Det innebär att alla som deltar måste stå för sitt eget fika 😊

 • Nätverksträff för digitala nätverket 11 maj

  Välkommen till nätverksträff för Digitala nätverket!

  Via träffas digitalt 11 maj 9.00 - 11.30 i Zoom

  Dagordning:
  • Digitalt först är slut efter tre år. Hur blev resultatet? Vi diskuterar och reflekterar och spanar framåt. Vad behöver vi lära oss mer om nu?
  • Hur året med Coronapandemin påverkat ert arbete med IT och digitala frågor på biblioteken.
  • Spetskompetens för digitala nätverket, vad skulle det kunna vara? Vi diskuterar tillsammans och kommer med förslag.
  • Övriga frågor- har ni frågor ni vill diskutera i nätverket så maila mig så tar vi med dem på nätverksträffen.

  Anmäl dig till nätverksträffen här!

  Har du frågor kontakta Naemi Carlsson

 • Nätverksträff för tillgänglighetsnätverket 21 april

  Nätverksträff för tillgänglighetsnätverket

  21 april kl 09-11.30.
  MTM kommer att pratar om verksamheten i relation till biblioteken och tillgänglig läsning samt om plattformsbyte för Legimus.se.


  Anmäl dig här.

  Har du frågor kontakta Maud Salim

 • Inte bara lacka om några hyllor - kreativa rum 27 april

  Välkomna på konferens hos Blekinge och Kronoberg!

  Projektet Kreativa rum är nu över och vi vill dela med oss av våra erfarenheter. Tisdagen den 27 april kl 9 - 12 blir det en digital konferens.

  En konferens om att mötas slöjd och bibliotek, att lära av varandra och åstadkomma något helt unikt.

  Under tre år har vi varit ute på sex olika bibliotek och förändrat rummet, sett till att biblioteken har fått läsfrämjande och kreativa ytor genom att lyssna på användarna, lära oss mer om lokalsamhället och återbruka.

  Arrangör är Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Slöjd i Blekinge och Hemslöjden i Kronoberg.

  Läs mer och anmäl er.

 • Bokprovning med barnboksinstitutet 28 april

  Bokprovning 2021

  28 april 9.00 - 10.00

  En g(l)ömd historia? Historiska teman i barn- och ungdomslitteraturen 2020
  Andreas Hedberg, Uppsala universitet.

  Det finns samstämmiga vittnesmål om att barn- och ungdomsböcker med historiska teman har blivit mindre vanliga under 2000-talet. Kan den slutsatsen nyanseras? Finns det berättelser som på olika sätt tar sig an vår historia och hur ser i så fall denna "dolda historia" ut i så fall?

  Läs mer och anmäl på den här länken

 • Bokprovning med barnboksinstitutet 21 april

  Bokprovning 2021

  21 april 9.00-10.00

  Är det lätta lätt och det svåra svårt? En didaktisk-estetisk läsning av 2020 års kapitelböcker
  Katarina Rejman, Stockholms universitet

  Katarina har särskilt intresserat sig för ungas läsning och utveckling till läsare. Erfarenheter och perspektiv hon tar med i sin föreläsning. Vilken typ av böcker fungerar som ett givande möte mellan läsaren och texten? Vilken betydelse har litteraturens estetiska form?

  Lär mer och anmäl dig på den här länken

 • Biblioteksdagarna 17-19 maj

  Svensk biblioteksförenings branschdagar 2021 17–19 maj erbjuder tre heldagar av både livesändningar och inspelat material i en interaktiv digital mötesplats för dig i biblioteksbranschen.

  Temat för året är Omstart. Läs mer och anmäl dig