Ungdomar med varsin surfplatta.

Sjukskrivningskollen - digitalt stödprogram

Information till vårdpersonal som arbetar med det digitala stödprogrammet Sjukskrivningskollen.

Om programmet

 • Om programmet

  Sjukskrivningskollen nås via 1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behandling. Patienten tilldelas Sjukskrivningskollen av sin rehabkoordinator. Patienten loggar in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och hittar tilldelat program under "Alla övriga tjänster" och "Stöd och behandling" alternativt via mottagningens tjänster. 

  Sjukskrivningskollen är ett stöd i rehabkoordinatorns arbete att
  stödja patienten i en aktiv sjukskrivning och rehabilitering. Programmet möjliggör säker kommunikation mellan patient och rehabkoordinator.

  Programmet riktar sig till patient som är sjukskriven och som har arbetsgivare eller är inskriven i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program.

  Innehållet förmedlas i huvudsak via text, men även bilder, filmer och ljudfiler finns för att förstärka budskapet.

  Programmet är uppdelat i två delar där en del riktar sig till patienter som har arbetsgivare och den andra till patienter som deltar i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program.

  Moduler (patient med arbetsgivare)

  • Introduktion
  • Stöd i din rehabilitering
  • Stöd för återgång i ditt arbete
  • Uppnå hållbarhet i din arbetsförmåga
  • Förändring i arbetslivet

  Moduler (patient som deltar i Arbetsförmedlingens program)

  • Introduktion
  • Stöd i din rehabilitering
  • Återgång och hållbarhet

  Modulerna följer patientens rehabilitering oavsett sjukskrivningslängd och grad.

  Vad innehåller programmet?

  • Plan för rehabilitering där patienten planerar och dokumenterar sina åtgärder.
  • Formulär för skattning av arbetsförmåga, funktionsförmåga, arbetsmiljö, att fungera på arbetet m.fl. 
  • Avsnitt som berör livssituation, motivation och viljan att förändra.
  • Stöd för aktiv kontakt med arbetsgivare.
  • Digital samtyckesblankett.
 • Aktuellt

  Utbildning

  Västervik
  22 oktober 2020 inställt pga för få anmälda
  20 januari 2021

  Kalmar
  3 november 2020
  21 januari 2021

  Oskarshamn
  10 november 2020
  26 januari 2021

  Inbjudan med information skickas separat till alla rehabkoordinatorer.

Stödmaterial

Kontakt