Riktlinjer och rutiner

Riktlinje sjukskrivningsprocessen - med syfte att skapa en bra och kvalitetssäkrad sjukskrivning. 

Riktlinje avseende ansvarsfördelning för sjukskrivning - med syfte att klargöra var ev. sjukskrivning bör ske, då både primärvård och sjukhuskliniker är engagerade i patientens vård.