Aktuella förändringar

Tidsgränsen för läkarintyg vid sjukpenning förlängs till 30 juni 2021

Försäkringskassan har beslutat att förlänga den tillfälliga hanteringen av läkarintyg för sjukpenning, till och med 30 juni 2021. Det innebär att Försäkringskassan inte efterfrågar läkarintyg förrän dag 22 i sjukperioden mot i vanliga fall dag 15.

Om patienten redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver hen fortfarande lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen. Samma sak gäller för de som deltar i det förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen och blir försämrade.

Lagändring inom sjukförsäkringen från 2021-03-15

Övervägande skäl vid bedömning efter dag 180 i rehabiliteringskedjan.

Lagändringen innebär att begreppet övervägande skäl ersätter särskilda skäll. Det gör att bedömningsgrunden mot normalt förekommande arbete mellan dag 181 och dag 365 i rehabiliteringskedjan kan skjutas upp om mer talar för än emot att en person kan återgå i arbete hos arbetsgivaren.

Läs mer i bifogat dokument