Kontaktuppgifter/Om oss

Anne-Lie Gustafsson
Processledare
Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
Telefon: 0480-41 80 19, 070-352 49 22 

Göran Blomqvist
Sakkunnig läkare klinisk försäkringsmedicin, specialist i allmänmedicin
Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
Telefon: 070-308 68 91

Försäkringsmedicinska kommittén

Kommittén är en samverkan mellan Region Kalmar län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet. Försäkringsmedicinska kommittén är motorn i arbetet för att öka kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen i Kalmar län.

Medlemmar:

  • Göran Blomqvist, sakkunnig läkare klinisk försäkringsmedicin, specialist i allmänmedicin, ordförande
  • Lennart Hellström, försäkringsmedicinsk rådgivare, Försäkringskassan
  • Anne-Lie Gustafsson, processledare
  • Niki Sundström, ortopedläkare
  • Malin Häglund, rehabkoordinator
  • Maria Strigel, distriktsläkare
  • Susanne Jonsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan
  • Jeanette Gustafsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan
  • Helen Danielsson, Arbetsförmedlingen
  • Lars Häggbring, Arbetsförmedlingen