Service och reparation av förskrivet tekniskt hjälpmedel

Teknisk personal vid landstingets hjälpmedelscentraler svarar för reparation, service och underhåll av hjälpmedel som förskrivits av landstinget.

Vid behov av åtgärd kontakta aktuell teknikerenhet:

 • Hjälpmedelstekniska enheten Kalmar
  Hjälpmedelscentralen, Verkstadsgatan 15, Kalmar
  telefon 0480-812 69, 0480-44 81 15
  expedition 0480-81632
 • Hjälpmedelstekniska enheten Västervik
  Hjälpmedelscentralen, Timmergatan 5, Västervik
 • telefon 0490-860 68, 0490-867 58
  expedition 0490-86770, 0490-86170

Observera:

Behöver hjälpmedlet ändras/anpassas måste kontakt tas med den förskrivare som förmedlat hjälpmedlet. Förskrivaren kontaktar vid behov hjälpmedelstekniker.