Kontaktuppgifter

Sammankallande i avgiftsgruppen: Johan Loell, Utredare

För hjälp i avgiftsrelaterade frågor, vänligen använd avgiftsgruppens funktionsbrevlåda:

avgiftsgrupp@regionkalmar.se