Tillgänglighetsredogörelse

Region Kalmar län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur Samarbetsportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Samarbetsportalen i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift , kan du kontakta oss skicka e-post till webbredaktionen: webmaster@regionkalmar.se. Svarstiden om du skickar e-post är normalt 3 arbetsdagar. Du kan även nå oss på telefon: 0480-840 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du även rapportera brister till webbredaktionen enligt ovan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
Innehåll som inte är tillgängligt

  • Vissa bilder saknar alt-text. Det betyder att ingen alternativ beskrivning finns rörande bilden. (WCAG A 1.1.1)
  • Någon film saknar alternativ för att kunna tillgodogöra sig filmens innehåll då de saknar undertexter och/eller syntolkning. (WCAG A 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 WCAG AA 1.2.4, 1.2.5)
  • En del dokument är inte tillgänglighetsanpassade.

Oskäligt betungande anpassning

Region Kalmar län åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Webbplatsen är under omarbetning och ska ersättas med en ny webbplats. Nuvarande webbplats är skapad i en numera föråldrad version av publiceringsverktyget och innehåller en mängd dokument.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Samarbetsportalen.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Webbplatsen publicerades i mars 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-24