Om webbplatsen

Samarbetsportalen är till för privata vårdgivare, kommuner och andra samarbetspartners som Region Kalmar län samarbetar med.

Det finns information på vårt intranät, Navet som är nödvändig att komma åt för personer utanför vår organisation. Därför har Samarbetsportalen tagits fram som ger bättre möjligheter till informationsutbyte och organisationsöverskridande projekt.

Prenumerera på nyheter

Prenumerera på nyheter från:

              - Biobank- och vävnadscentrum

              - Fysiologiska kliniken

              - Klinisk kemi och transfusionsmedicin

              - Klinisk mikrobiologi

              - Klinisk patologi

              - Smittskydd

              - Vårdhygien

Prenumerera på siduppdateringar

Om redaktören för en sida har aktiverat prenumerationsfunktionen kan du välja att få uppdatering via e-post när den specifika sidan uppdateras.