Om webbplatsen

Samarbetsportalen är till för dig som är samarbetspartner, vårdgivare eller annan utvecklingsaktör och samarbetar med.

Det finns information på vårt intranät, Navet som är nödvändig att komma åt för personer utanför vår organisation. Därför har Samarbetsportalen tagits fram som ger bättre möjligheter till informationsutbyte och organisationsöverskridande projekt.

Prenumerera på nyheter

Prenumerera på nyheter från:

Beställarenheten för tandvård

Coronaviruset/covid-19

Diagnostiskt centrum

Biobank- och vävnadscentrum

Fysiologiska kliniken

Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Klinisk mikrobiologi

Klinisk patologi

Länsgemensam ledning i samverkan

Smittskydd

Vårdhygien

Dosförpackade läkemedel

IT Vårdsystemsupport

Läkemedelskommitten

Sjukskrivning

Utveckling och folkhälsa

Livsmedelsstrategi Kalmar län

Klimatsamverkan

Internationellt arbete och EU-relaterat

Näringsliv

Prenumerera på siduppdateringar

Om redaktören för en sida har aktiverat prenumerationsfunktionen kan du välja att få uppdatering via e-post när den specifika sidan uppdateras.