Vad gäller kring vårdriktlinjer?

Riktar sig vårdriktlinjen endast till regionens medarbetare?

Placera den i gruppkatalogen Vårdens styrdokument.

Riktar sig vårdriktlinjen till andra aktörer, till exempel kommuner, privata vårdgivare?

Då kan den placeras på Samarbetsportalen. Kontakta webmaster för vägledning och mer information.