Ska informationen publiceras på Navet eller Samarbetsportalen?

Om informationen riktar sig till privata vårdgivare, kommuner eller andra samarbetspartners som inte kommer åt Navet, ska den publiceras på Samarbetsportalen.