Informationen behöver nås både internt och externt, hur gör jag?

Informationen ska aldrig dubbelpubliceras. Om informationen behöver nås både internt och externt ska den publiceras på Samarbetsportalen. På Navet gör man en kort "puff" för att visa att informationen finns. Därefter länkar du till Samarbetsportalen.

Se nedan exempel på hur det kan se ut på Navet. (Klicka för större bild).