Välkommen till munvårdsutbildning för vård- och omsorgspersonal!

Folktandvårdens folkhälsoklinik erbjuder årliga utbildningar i munvård till dig som jobbar inom vård och omsorg. Detta för att stärka kunskapen och förståelsen om hur munhälsan påverkar allmänhälsan samt bidra till ökat självförtroende i att utföra munvård på andra.

Hösten 2021 erbjuder vi två utbildningar:

  • en grundläggande temautbildning kring kost, karies och fluorid
  • en utbildning för dig som är munvårdsombud.

Nedan finner du schema och anmälningslänkar till de två olika utbildningarna. Utbildningen hålls digitalt via ZOOM. En länk till utbildningen skickas ut via e-post till när anmälningtiden gått ut. Du behöver inte ladda ner appen eller att skapa ett eget konto. Utbildningen funkar bäst om man öppnar länken som skickas ut i webbläsaren Google Chrome eller Microsoft Edge.
Observera att anmälan på sidan är individuell (en anmälan = en person)

Temautbildning - Kost, karies, fluorid

Grundläggande information om kariessjukdomens uppkomst och de risker som man stöter på inom omsorgen. En del ägnas åt kostens betydelse för individen och välmåendet. Du får konkreta tips och råd hur du i ditt dagliga arbete kan bidra till en god hälsa och munhälsa. Utbildningens längd: Cirka 1 timme.

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar inom Vård/Omsorg/LSS i privat eller kommunal regi i någon av följande kommuner:Torsås, Emmaboda, Västervik, Mönsterås, Oskarshamn, Högsby. Även du som vårdar anhörig i hemmet i någon av dessa kommuner är välkommen att delta.

September 

21/9 Temautbildning kl. 9.00, 10.45, 14.00
22/9 Temautbildning kl. 9.00, 10.45, 14.00
Anmäl dig här till utbildning i september
Sista anmälningsdag: 5/9.

Oktober

5/10 Temautbildning kl. 9.00, 10.45, 14.00
6/10 Temautbildning kl. 9.00, 10.45, 14.00
Anmäl dig här till utbildning i oktober
Sista anmälningsdag: 19/9.

November

16/11 Temautbildning kl. 9.00, 10.45, 14.00
18/11 Temautbildning kl. 9.00, 10.45, 14.00
30/11 Temautbildning kl. 9.00, 10.45, 14.00
Anmäl dig här till utbildning i november
Sista anmälningsdag: 30/10.

December

2/12 Temautbildning kl. 9.00, 10.45, 14.00
Anmäl dig här till utbildning i december
Sista anmälningsdag: 14/11

Ingen tid som passar?

Har du inte möjlighet att vara med på någon av ovan utbildningstillfällen, kan du ta del av utbildningarna i inspelat format.

Utbildning för munvårdsombud

Hur uppstår kariessjukdom? Hur förebygger man karies? Hur behandlar man? Vad kan karies leda till? Möjlighet till falldiskussion. Utbildningens längd: Cirka 1,5-2 timmar.

Denna utbildning riktar sig till dig som är munvårdsombud på din arbetsplats i något av länets samtliga kommuner. OBS: Utbildning för NYA munvårdsombud är planerade för våren 2022.

18/10 Utbildning munvårdsombud kl. 10.00, 13.00
19/10 Utbildning munvårdsombud kl. 10.00, 13.00
20/10 Utbildning munvårdsombud kl. 10.00, 13.00
21/10 Utbildning munvårdsombud kl. 10.00, 13.00
Anmäl dig här till utbildning munvårdsombud
Sista anmälningsdag: 26/9

Utvärdering 

Efter avslutad munvårdsutbildning vore vi tacksamma om du vill delta i en utvärdering. Detta ger oss värdefull information för fortsatta utbildningar.

Fyll i utvärderingen