Välkommen till munvårdsutbildning för vård- och omsorgspersonal!

Folktandvårdens Folkhälsoklinik erbjuder årliga utbildningar i munvård till dig som jobbar inom vård/omsorg/LSS i privat eller kommunal regi.

Även du som vårdar anhörig i hemmet är välkommen att delta vid vår temautbildning.

Klicka här för att se utbildningar våren 2022