Kunskapsdag om Planera för rörelse

– en vägledning om byggd miljö som stimulerar
till fysisk aktivitet för barn och unga i vardagen

När: 25 november kl 08.30 - 12.00

För dig: Som är intresserad av att Kalmar län planeras med rörelse som utgångspunkt för att stimulera till ökad fysisk aktivitet. För dig som är verksam inom kommun, näringsliv, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare, ideella organisationer eller politiker.

Folkhälsan är en av vår tids stora utmaningar. Trots att samhällsutvecklingen har gjort att vi lever längre och mår bättre, ökar andelen hälsoproblem som orsakas av våra levnadsvanor. De största folkhälsoproblemen är tydligt kopplade till att vi rör oss för lite. Levnadsvanorna är individuella, men de påverkas av hur livsvillkoren i samhället ser ut. En viktig del i detta är hur den byggda miljön är utformad och strukturerad eftersom den påverkar och styr vardagsliv och levnadsvanor.

Kunskapsdagen ger dig en ökad kunskap om hur viktig fysisk aktivitet är för hälsa och välbefinnande och hur den byggda miljöns utformning kan stödja ett fysiskt aktivt vardagsliv.

Anmäl dig här senast den 10 november - Kunskapsdagen är kostnadsfri

Kontaktperson: Hanna Johansson, folkhälsoutvecklare Region Kalmar län

Ta del av inbjudan och fullständigt program för dagen

Material från dagen:

>> Inspelning från dagen del 1
>> Inspelning från dagen del 2