HBTQ

I hbtq-diplomeringen ingår kunskap om begrepp, normer och dess konsekvenser. Inom ramen för diplomeringen får varje enhet kunskap och handledning för att utveckla det området som är aktuellt inom sin verksamhet. 

I diplomeringen ingår självreflektion i ett led att utveckla den totala arbetsgruppens kompetens att bemöta hbtq inom och utom organisationen. Hbtq-diplomeringen är både en personlig diplomering samt en diplomering av hela enheten.

För frågor kontakta 

Carolina Lenesdotter
Utbildningsansvarig

Läs mer i nedan dokument