Utbildning och kurser

Kurser i medicinsk vetenskaplig metodik för ST-läkare

I ST-läkarnas målbeskrivningar finns krav på att den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt genom deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete samt genom att tillägna sig kunskaper i forskningsmetodik, inklusive epidemiologiska grundbegrepp och evidensbaserad medicin.

Region Kalmar län har tillgodosetts detta krav genom ett samarbete med Linnéuniversitetet. Sedan 2010 genomförs årligen en kurs i "Medicinsk vetenskaplig metodik". Kursen resulterar i 5 hp. Det finns möjlighet att samtidigt ta emot 25 deltagare på kursen. Sedan 2011 videosänds kursen från Kalmar mot Västervik. Detta för att ST-läkare från den norra delen av länet ska kunna genomföra kursen utan att behöva ta sig till Kalmar.

Kursen genomförs en gång årligen, med start i Mars och avslut i Maj. Totalt motsvarar kursen ca 2 veckor.

Regional kurs i forskningsmetod; biostatistik och vetenskaplig kommunikation

I samarbete med Region Östergötland och Region Jönköpings län genomförs vartannat år en regional kurs i forskningsmetod; biostatistik och vetenskaplig kommunikation.

FORSS anordnar vartannat år en regional kurs i forskningsmetodik 16 hp.

Kursen hålls i internatform och motsvarar doktorandkursen som hålls av Hälsouniversitetet i Linköping. Kursen är riktad till kliniskt verksam vårdpersonal i FORSS-regionen. För mer information om kursen och ansökan.

Kurser för forskarstuderande

Kurser för forskarstuderande inom Fakultetet för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet.