Publikationer inom forskning

Region Kalmar läns forskare producerar kontinuerligt nya publikationer. Nedan finner du ett stort urval av dessa.

Publikationer presenterade nedan i olika dokument är samtliga producerade av forskare inom Region Kalmar län. Dessa publikationer har genomgått peer-review, vilket innebär att varje artikel har genomgått en extern granskning för att säkerställa dess standard. Artiklarna har därefter publicerats i tidskrifter inom sina respektive områden, medan avhandlingar har genomgått disputation.

I dokumenten nedan presenteras artiklar per decennium fram till år 2009 och därefter årsvis. De flesta av dessa publikationer finns citerade i, samt länkade till, sökmotorn PubMed, vilken drivs av United States National Library of Medicine. Många av artiklarna finns även att tillgå i fulltext direkt genom PubMed.

Avhandlingar producerade av forskare inom Region Kalmar län, som presenteras i dokumentet "Avhandlingar" nedan, är länkade till en databas med avhandlingen i fulltext.