Forskningskompetens

Vetenskaplig forskning blir allt viktigare inom hälso- och sjukvård för en framgångsrik och kvalitetssäkrad vård.

Via länken nedan hittar du sammanställning över medarbetare i Region Kalmar län med forskningskompetens.

Forskningskompetens, Region Kalmar län (pdf)