Forskningskommittén

Forskningskommittén främjar forsknings- och utvecklingsarbetet på olika sätt, bland annat genom

  • doktorandtjänster som gör det möjligt att kombinera forskning och kliniskt arbete
  • bidrag för FoU-arbeten som delas ut efter ansökan och prövning
  • tre forskningshandledartjänster på deltid och en Fo-sekreterare står för det löpande arbetet
  • medel som avsätts så att forskarmeriterade medarbetare kan avsätta tid för handledning.

Ordförande
Jonas Bonnedahl
Forskningschef, Region Kalmar län. Överläkare Infektionskliniken, Länssjukhuset i Kalmar.
Telefon 070-720 36 92

Sekreterare
Heléne Nordmark
Forskningsenheten, Region Kalmar län.
Telefon 072-222 29 48

Ledamöter
Cave Sinai
Medicine doktor. Överläkare, vuxenpsykiatrin, Västerviks sjukhus.

Charlotta Lans
Sjukgymnast, habiliterings- och rehabiliteringskliniken, Länssjukhuset i Kalmar. Doktorandrepresentant.

Erik Stomrud
Medicine doktor. Distriktsläkare, Emmaboda hälsocentral.

Göran Petersson
Seniorprofessor hälsoinformatik, eHälsoinstitutet, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet. Docent önh-sjukdomar. Senior advisor till Region Kalmar läns Utvecklings-, Planerings och Forskningsenheter samt Kliniskt träningscenter.

Ingrid Wåhlin
Medicine doktor. Forskningshandledare, Region Kalmar län. Specialistsjuksköterska intensivvård, Länssjukhuset i Kalmar.

Ingvar Rydén
Medicine doktor. Docent. Överläkare och universitetslektor i klinisk kemi. Studieortsansvarig för läkarprogrammet i Kalmar.

Kerstin Wahlund
Odontologie doktor. Övertandläkare klinisk bettfysiologi, specialist och sjukhustandvården, Länssjukhuset i Kalmar.

Kristofer Årestedt
Professor i vårdvetenskap inriktning mot livshotande sjukdom, Linnéuniversitetet. Forskningshandledare, Region Kalmar län.
Affilierad vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

Thomas Schön
Medicine doktor. Docent. Överläkare i klinisk bakteriologi och virologi, specialist i infektionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar.
Kontaktperson för FORSS och frågor om externa forskningsansökningar.