Forskningsetik

I Sverige styrs forskningsetik av en lag, vilken innebär att viss forskning skall genomgå etikprövning för att få utföras. All forskning producerad vid Region Kalmar län har godkänd forskningsetik.

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) kallas den lag man i Sverige följer vid etikprövning för forskningsetik. Denna lag gäller för forskning som exempelvis innehåller känsliga personuppgifter, fysiska ingrepp på levande eller avliden försöksperson, biologiskt material taget från en människa som även kan härledas till denne samt forskning som syftar till att påverka en forskningsperson fysisk eller psykiskt.

Forskning som hamnar under denna lag behöver en etikprövning och kräver att en etikprövningsnämnd godkänner den aktuella forskningen innan den påbörjas. Lagen finns till för att skydda den enskilda människan samt för att värna om respekten för människovärdet vid forskning. Att bryta mot denna lag innebär böter eller fängelse.

För att göra en etikprövning gällande forskningsetik från Region Kalmar län skickar den aktuella forskningshuvudmannen in etikansökan till Etikprövningsmyndigheten
Vid osäkerhet gällande forskningsetikens behov av att prövas finns det egengranskning att inledningsvis tillämpa vid Etikkommittén Sydost