Kapitel 3 - Roller och livsviktig samverkan

Hälso- och sjukvårdslagen (Ulrika Rosenqvist) - 6:20

Lagstöd och ansvarsförhållanden – Polis (Håkan Gustafsson) – 6:55 min

Lagstöd och ansvarsförhållanden – Ambulans (Melker Engström) – 5:00 min

Lagstöd och ansvarsförhållanden – Räddningstjänst (Peter Helge) 18:38 min

Suicidprevention i spårmiljö (Kristina Johansson) 17:18 min

Suicidprevention i vägtransportsystemet (Kenneth Svensson) 19:36