Kapitel 2 - Rutiner och regionalt arbetsätt

Vårdförlopp Suicidprevention (Cecilia Gamme) – 2:31 min

Blåljusmallen (Charlotta Brunner, Cecilia Gamme) – 5:52

Broschyr till efterlevande (Cecilia Gamme, Maria Pedersen) – 4:05 min

Utbildningen AOSP (Cecilia Ringnér) – 3:05 min