Introduktion

Om utbildningen och suicid i Kalmar län (Maria Lindqvist) 2:43 min

Suicidprevention ur en efterlevandes perspektiv (Maria Pedersen) – 9:32 min