Kapitel 1 - Om suicid och den suicidnära personen

Myter om självmord (Maria Lindqvist) – 4:34 min

Risk- och skyddsfaktorer (Anders Törnevad) – 5:28 min

Den suicidala processen (Cecilia Gamme) – 1:36 min

Suicidal ambivalens (Anders Törnevad) - 4:36 min

Först på plats – Att tänka på i mötet (Fredrik Bolin) – 32:03