Syfte

Öka kompetensen hos blåljuspersonal som i sin profession kommer i kontakt med suicidnära personer.