Information

Utbildningen är framtagen av Region Kalmar län i samverkan med ambulans, räddningstjänst, polis, Trafikverket och efterlevande. Den är indelad i olika kapitel och består av flera korta och några lite längre filmer som kan ses enskilt eller tillsammans med andra. För en fördjupad förståelse för det man fått ta del av i filmerna rekommenderas att avsnitten följs upp med samtal, diskussioner och reflektioner i grupp.