Utbildning för blåljuspersonal som möter suicidnära personer

I den här digitala utbildningen kommer du som medarbetare i blåljusverksamhet bland annat att få lära dig mer om vad som händer i en person som har självmordstankar, vilka rutiner som finns i vårt län för att fånga upp och ta hand om självmordsnära, hur du på ett bra sätt kan bemöta någon som har tankar på att ta sitt liv och hur viktigt det är att vi inte tappar bort de närstående.

Förhoppningsvis kommer du efter avslutad utbildning att känna dig tryggare och bättre rustad när du möter en suicidnära person. Tillsammans kan vi rädda liv!

Om utbildningen

 • Syfte

  Öka kompetensen hos blåljuspersonal som i sin profession kommer i kontakt med suicidnära personer.

 • Mål

  Efter avslutad utbildning ska du som medarbetare i blåljusprofession:

  • Fått grundläggande kunskaper om suicid och suicidalitet.
  • Veta vilka rutiner som finns för omhändertagande av suicidnära person i Kalmar län och kunna arbeta utifrån dessa.
  • Fått ökad kunskap och förståelse kring den suicidnära personen och den ambivalens som alltid finns närvarande.
  • Veta hur du som yrkesutövare och medmänniska på bästa sätt kan bemöta en suicidnära person.
  • Fått ökad förståelse för den egna och andra professioners roller och lagstadgade ansvar i frågor som rör suicidhändelser.
  • Känna dig tryggare och bättre rustad när du möter en suicidnära person.
 • Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs. 

 • Information

  Utbildningen är framtagen av Region Kalmar län i samverkan med ambulans, räddningstjänst, polis, Trafikverket och efterlevande. Den är indelad i olika kapitel och består av flera korta och några lite längre filmer som kan ses enskilt eller tillsammans med andra. För en fördjupad förståelse för det man fått ta del av i filmerna rekommenderas att avsnitten följs upp med samtal, diskussioner och reflektioner i grupp.

 • Kontaktpersoner för utbildningen

  Cecilia Gamme, 0480-842 31

  Maria Lindqvist, 0480-845 82

Utbildningen