BRT Identitet

BRT identitet

Under våren 2019 gjordes en utredning på uppdrag av Kalmar länstrafik för att föreslå och visualisera en gemensam identitet för länets BRT-stationer. Konceptet är utformat så att det går att använda även i våra grannlän.

Identitet för BRT-koncept i Kalmar län, presentation

Rapport Identitet för BRT-koncept i Kalmar län, stor fil

Rapport Identitet för BRT-koncept i Kalmar län, komprimerad fil