Regionalt superbusskoncept

Tågtrafiken utgör ett skelett för de kollektiva persontransporterna. Där järnväg saknas kan BRT, eller ett "regionalt superbusskoncept", vara ett alternativ.

De tre Smålandslänen Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län undersökte i en studie förutsättningarna för att utveckla ett regionalt superbusskoncept i Småland. Projektet pågick under perioden augusti 2017 – april 2018 och delfinansierades av regionala fonden för Småland och Öarna.

Nedan finns material från det inledande inspirationsmötet hösten 2017 och från slutredovisningen våren 2018.

Inspirationsmöte Alvesta hösten 2017:

Slutredovisning våren 2018: