Målbild BRT väg E22

Region Kalmar län har i dialog med länets kommuner och Trafikverket tagit fram en målbild för tjänstepersoners fortsatta arbete med att skapa BRT-stationer, en i varje kommun längs E22:an. Målbilden har förankrats i Trafik- och Infrastrukturrådet 2020-09-29 och kommunicerats i Kollektivtrafiknämnden och Regionala utvecklingsnämnden.

Målbild för BRT-stationer längs E22 i Region Kalmar län.