Guidelines BRT region och stad

Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) har i dialog med berörda parter tagit fram guidelines för såväl regional BRT som stads-BRT för svenska förhållanden. Dessa guidelines kan tjäna som vägledning och inspirationskälla i Region Kalmar läns arbete med att närma sig ett BRT-koncept.

Guidelines för attraktiv regional busstrafik – regional BRT.

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT.