BRT-stationer längs E22

Under hösten 2018 togs en rapport fram på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län där möjliga stationslägen för ett BRT-koncept längs E22 i Kalmar län identifierades och diskuterades.

BRT-stationer längs E22 i Kalmar län