Rapporter och arbetsmaterial

Här finns tills vidare rapporter och arbetsmaterial av lite blandat slag.

Kartläggning och analys av närtrafiken i sex sydsvenska regioner.