Styrdokument Kollektivtrafik

Det finns en rad styrdokument som påverkar utvecklingen av kollektivtrafiken i Kalmar län. Nedan presenteras några av dessa dokumenten.

Det mest övergripande dokumentet är den Regionala Utvecklingsstrategin. Regionens verksamhetsplan är ett annat styrande dokument.

Nedan finns ett antal dokument med direkt koppling till just kollektivtrafiken.

Trafikförsörjningsprogram 2021-2029
Positionspapper kollektivtrafik 2019
Kollektivtrafikstrategi 2050