Statistik

Här presenterar vi statistik från olika områden inom Kalmar länstrafik.

Statistikuppföljning

 • Kundnöjdhet

  Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik.

  Kalmar länstrafik gör regelbundet undersökningar bland våra resenärer för att fråga vad de tycker om oss och länets kollektivtrafik. Som årligen summeras i Kollektivtrafikbarometern.

  Mer om kollektivtrafikbarometern med tillhörande underlag finns här. 

 • Resandet i Kalmar län
  År Antal resor Jämfört med tidigare år
  2007 6 277 564  
  2008 6 566 333 + 4,6 procent
  2009 6 678 246 + 1,7 procent
  2010 6 826 383 + 2,2 procent
  2011 7 099 483 + 4,0 procent
  2012 7 528 751 + 6,0 procent
  2013 8 290 532 + 10,1 procent
  2014 8 976 472 + 8,3 procent
  2015* 10 084 631 + 5,5 procent
  2016* 10 963 403 + 8,7 procent
  2017 10 284 769 + 2,3 procent
  2018 10 916 520 + 6,1 procent
  2019 11 299 669 + 3,5 procent

  * Kraftig ökning av antalet resor vilket vi klassar som en extraordinär händelse på grund av då rådande migration. Vi har i den procentuella jämförandestatistiken för år 2015 och 2016 exkluderat resorna som den ökade migrationen bidrog med. Därav syns exempelvis en procentuell resandeökning för år 2017 även om antalet utförda resor minskade jämfört med år 2016.