Positionspapper Kollektivtrafik

Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige, och de ingående sex regionerna, har beslutat om ett positionspapper för kollektivtrafiken "Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige".

I positionspapperet presenteras en gemensam målbild för hur tillväxtmotorerna i Sydsverige bättre ska kunna knytas samman med hjälp av kollektivtrafiken fram till år 2040.

Positionspapper Kollektivtrafik 2019