Väderskydd

Cykel- och gångbanor bör läggas bakom hållplatsens plattform för att minska olycksrisken.

Samtliga hållplatser med 20 eller fler påstigande per dag (A- och B-hållplatser) ska ha ett väderskydd. Ibland är det stora skillnader i antalet påstigande på den ena och den andra sidan vägen. Då kan väderskydd saknas på den sida där det främst är avstigande.

Alla nya väderskydd som köps in är av glas och följer Kalmar länstrafiks grafiska profil. Väderskydden kan skifta i storlek beroende på antalet påstigande och hållplatsens funktion i trafiksystemet.

Då större hållplatser får en ansiktslyftning med nya väderskydd flyttas äldre, brukbara väderskydd till hållplatser med färre påstigande. Så det kommer att finnas olika typer av väderskydd i länet under lång tid framöver.

I väderskyddet finns en sittbänk. Sittbrädan ska vara placerad 50 cm över mark och ha ett armstöd. Armstödet ska vara 70 cm över mark och ge gott stöd när man reser sig upp. Vid sidan av bänken bör det finnas plats för en rullstol (100x140 cm).

Fristående sittbänkar ansvarar kommunen för. För ev. papperskorgar är inriktningen att Kalmar länstrafik ansvarar för anskaffningen och kommunen för tömningen.

Belysning i väderskydd

I väderskydd på A- och B-hållplatser är målsättningen att det ska finnas belysning. Kalmar länstrafik ansvarar för belysning i väderskydden medan allmän belysning av en hållplats är väghållarens ansvar. Belysningsfrågor avgörs i samråd mellan Kalmar länstrafik och väghållaren.

Där elektricitet saknas kan batteri- eller solcellsdrivna lampor (BussLED) användas som aktiveras av väntande resenärer. Behovet av sådana lösningar får prövas från fall till fall.

Placering av väderskydd

Väderskyddet bör placeras så att cyklar och gångtrafikanter passerar bakom väderskydd och plattform. Väderskyddet ska heller inte i någon del placeras närmre kantstödet än 225 cm på A-hållplatser och 150 cm på övriga hållplatser. Om gångtrafikanter korsar plattformen bör bredden ökas med minst en meter. Notera att det finns mindre breda väderskydd som kan användas där utrymmet är begränsat.

Bredden och utformningen av plattformen skiljer sig åt mellan olika hållplatser med hänsyn till antalet påstigande liksom valet av hållplatstyp.

Sikt och miljö

Sikten runt väderskyddet ska vara god så att resenär och bussförare enkelt kan se och uppfatta varandra. Värna också miljön i närheten av väderskyddet så att den uppfattas som trygg, säker och attraktiv. Det är väghållarens ansvar att se till att anslutningen till hållplatsen är god.

Regler för uppförande av väderskydd

Reglerna kring uppförande av väderskydd för kollektivtrafiken har förändrats. Här finns mer information om gällande regler.

Exempel på väderskydd av olika storlek

Storleken på väderskydden kan variera, minsta bredd är 73 cm.