Synas i mörker

Som resenär kan det vara svårt att synas och bli sedd vid en hållplats då det är mörkt ute.

Det största antalet hållplatser i länet ligger i landsbygd och saknar elförsörjning. Då är det svårt att lysa upp hållplatsen. Men även där det finns gatubelysning kan en hållplats vara mörk. Ibland kan väghållaren ordna kompletterande belysning.

Kalmar länstrafik använder sig av två sätt för att göra det lättare för busschauffören att se resenären vid hållplatsen. Dels solcellsdrivna lampor dels reflexsnurror som resenären kan snurra på för att påkalla uppmärksamhet. Inget av dessa hjälpmedel är fulländat och i vintermörkret kan solcellerna upphöra att fungera.

I väntan på bättre lösningar är det viktigt att varje resenär hjälper till att göra sig synlig vid hållplatsen med reflexer och lampor av olika slag.