Riktpriser

Nedan redovisas några ungefärliga kostnader för utrustning, fysisk utformning av hållplatsen samt drift och underhåll av utrustning (2018).

Utrustning (Kalmar länstrafik)

Pris

Stolpe med toppskylt 3000 kr/st
Påkostad hållplatspelare (ellips) 20 000 kr/st
Realtidsskylt 35 000 kr/st
Bänk 3000 kr/st
Väderskydd av glas (inkl. belysning) 50 000 - 90 000 kr/st

Fysisk utformning (Väghållaren)

 
Markanläggning* 1000 – 1400 kr/m2
Plattform 1200 – 1400 kr/m2
Kantsten 17 cm hög 1500 kr/m
Cykelställ (10 platser) 10 000 kr/st
Väderskydd cykelställ 40 000 kr/st
Papperskorg 5000 kr/st

Drift och underhåll (Kalmar länstrafik)

 
Väderskydd av glas 5000 kr/år 
Hållplatsstolpe 500 kr/år
Belysning 2500 kr/år
Anslag 500 kr/år
Realtidsskylt 3000 kr/år

*Markanläggning innebär anläggningsarbete på körbana och under plattform. Exempelvis förstärkningsåtgärder som betong.