Jämförelse mellan VGU och Målbild Kalmar län

VGU >100

Avvikelser Hpkl A, överallt

 • Plattformsbredd minst 2,25 m exkl. väderskydd. Om gångtrafikanter passerar plattformen utökas bredden med minst 1 m.
 • Cyklar ska inte passera plattformen

VGU 20-100

Avvikelser Hpkl B, överallt

 • Plattformsbredd minst 1,5 m vid påstigningsstället (väderskyddet). Minst 2,25 m vid avstigningsstället. Om gångtrafikanter passerar plattformen utökas bredden med minst 1 m.
 • Cyklar ska inte passera plattformen.
 • Hållplatsen ska ha väderskydd med sittbänk.

VGU 1-19,9

Avvikelser Hpkl C, tätort

 • Överensstämmer väl med VGU i tätort.
 • I målbilden ingår inte bänk. 
 • Väderskydd med bänk kan förekomma.

VGU 1-19,9

Avvikelser Hpkl D, landsbygd storregionala stråk

 • Överensstämmer väl med VGU i storregionala stråk på landsbygd.
 • I målbilden ingår inte bänk.
 • Väderskydd kan förekomma.

VGU 1-19,9

Avvikelser Hpkl E, landsbygd regionala stråk

 • I målbilden ingår inte bänk eller låg plattform men vit spärrlinje som skiljer buss från resenär på fickhållplats. I övrigt likt VGU i regionala stråk på landsbygd.
 • Väderskydd kan förekomma.