Papperskorgar

Inriktningen är att papperskorgar ska finnas där de bäst behövs. Det vill säga där det är flest påstigande. Målsättningen är därför att det ska finnas papperskorgar fästa på väderskyddet på alla A- och B-hållplatser.

Kalmar länstrafik anskaffar papperskorgar för att fästa på väderskydden i första hand där antalet påstigande överstiger 50 personer per dag, eller i samband med att ett väderskydd byts ut. Om det är färre påstigande än 50 per dag får kommunen ta ställning till om man önskar en papperskorg eller ej.

Kommunerna tömmer papperskorgarna.

Om en kommun vill ha papperskorgar även på andra hållplatser kan befintliga äldre papperskorgar omplaceras. Om en kommun önskar större, fristående papperskorgar t.ex. vid stationsmiljöer anskaffar kommunen dessa på egen hand.

Tillsammans arbetar vi för att papperskorgarnas antal ska bli rimligt och att de hamnar där de gör mest nytta!