Hållplatsklassificering

Trygghet, säkerhet och service.

I kollektivtrafiken ska människor i alla åldrar och med olika förmågor kunna ta sig fram. I arbetet med att utveckla hållplatserna är trygghet, säkerhet och service viktiga ledord.

  • Trygghet - närhet till andra människor och bebyggelse, god belysning och god sikt, välskött och rent.
  • Säkerhet – trafiksäkert, god fysisk utformning och tillgänglighet för personer med särskilda behov.
  • Service – väderskydd och sittplatser, god information, anslutande GC-väg, parkering, butik och toalett.

Beroende på antalet påstigande resenärer och hållplatsens funktion i trafiksystemet förs den till en hållplatsklass. För varje hållplatsklass finns en målbild. På så vis kan tillgängliga resurser användas på ett sätt som gör det bäst för flest.

Fullt tillgänglig hållplats

Målbilderna beaktar reglerna i Kollektivtrafiklagen samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar. Målbilderna är formulerade så att alla hållplatser i hållplatsklass A-D når full tillgänglighet. För en fysiskt fullt tillgänglig hållplats finns krav på plattformens höjd, längd, bredd, vit kantlinje och ledstråk. Det ska också finnas en säker anslutning till hållplatsen. Den enklaste typen av hållplats, E, når inte kraven för full tillgänglighet.

StolpPlats

I datorverktyget StolpPlats hanterar Kalmar länstrafik all data om länets hållplatser. Där kan också sökningar göras för strategisk planering, underhållsåtgärder m.m. Kalmar länstrafik erbjuder väghållare hjälp med sökningar i StolpPlats. Kontakta: kalmarlanstrafik@regionkalmar.se.