Hållplatsklass E

1-19 påstigande, landsbygd regionalt stråk

Målbilden beskriver den nivå på standard och service som ett hållplatsläge bör ha med hänsyn till antalet påstigande och dess funktion i trafiksystemet.

Fysisk utformning (väghållaren)

  • På-/avstigningsyta 1,5 m bred, skild från väg-/bussyta med vit spärrlinje.
  • Enklare anslutning till närmsta korsning för gångtrafikanter/cyklister.

Utrustning (Kalmar länstrafik)

  • Stolpe med topptavla, linjeinfo och hållplatsnamn, kontaktinformation Kalmar länstrafik.
  • Väderskydd kan förekomma.