Sök provsvar i wwBakt

Patientens provhistorik sedan 1990 finns i wwBakt.

Support till systemet finns endast kl 8-16:30 måndag – fredag så vid problem kan ett eventuellt stopp sträcka sig upp till 61 timmar innan felsökning påbörjas.

Alla sökningar registreras med uppgifter om namn, inloggning och behörighet i systemets logfil.

Uthoppsfunktion från Cambio Cosmic

wwBakt finns även integrerat med Cosmic med eget menyval under "Beställningar och svar".

Från journaldatasystemet Cambio Cosmic kan ett så kallat uthopp till wwBakt göras. Uthoppet kräver inget ytterligare lösenord. Observera att patienten måste ha ett fullständigt personnummer då reservnummer inte fungerar.

Samtliga uthopp loggas i wwBakt.

Vid inloggningsproblem kontakta Mikrobiologens wwBakt-ansvarig: Camilla Almeke, tel: 0480-81441