Cosmic LINK och NPÖ för kommunerna

Här presenteras löpande information till kommunerna gällande åtkomst till Region Kalmar läns system Cosmic LINK.

Praktiska anvisningar för Cosmic Link

Vid frågor eller felanmälan

Vid problem att logga in mot Cosmic Link, kontakta först er egen IT-support, för att ev hitta orsaken inom er egen kommun.

Kontakta Region Kalmar läns IT Vårdsystemsupport om inga fel hittas, eller om frågan/problemet rör själva applikationen Cosmic Link.

Kontakta IT Vårdsystemsupport på telefon 0480-840 38 välj 2, eller via e-post.