För dig som arbetar på vaccinationscentral

Härmed välkomnas du som medarbetare för vaccinationer på vaccinationscentralerna i Kalmar och Västervik. Tack för att du vill vara med och vaccinera länets invånare mot covid-19!

Det finns många viktiga dokument för dig att läsa igenom här på Samarbetsportalen och det är viktigt att du tar dig tid att göra detta.

Introduktion

 • Digital introduktion

  Introduktion finns för funktionen sjuksköterska, support och kövärd.

  Gå igen introduktionen som berör ditt uppdrag. När du gjort klart så skicka ett mail till platssamordnaren att du genomfört introduktionen. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken kontakt.

  Introduktionen hittar du under rubriken  Funktioner på vaccinationscentralen

 • Funktioner på vaccinationscentralen

  Sjuksköterska

  Sjuksköterska vaccinatör

  • Vaccinerar enligt rutin
  • Dokumenterar i MittVaccin
  • Alla vaccinatörer ansvarar för att desinficera och iordningställa vaccinationsplatsen så att den är klar till nästa vaccinatör som kommer.

  Sjuksköterska - beredning

  • Bereder vaccin
  • Levererar vaccin till vaccinationsplatser efter behov
  • Löser för paus/rast

  Vaccinatörer och sjuksköterskor kan lösa av varandra vid behov så att det finns möjlighet till rotation under dagen.

  Sjuksköterska Helpdesk

  Det finns en sjuksköterska på plats som ger övergripande stöd till verksamheten i nära samarbete med platssamordnaren. Denna sjuksköterska kan vara behjälplig med att bereda vaccin, boka tid och lösa av för rast. Andra exempel på arbetsuppgifter:

  • Stöd till supporten
  • Tolkhjälp för vaccinering
  • Tar emot invånare som hänvisats från sjuksköterska i ordinarie flöde
  • Vaccinera vid behov (ex invånare som behöver gå in i särskilt rum)
  • Medicinskt omhändertagande vid behov.

  Introduktion

  Skicka ett mail till din platssamordnare när du gjort introduktionen.

  Supportfunktion

  Supporten ger stöd till invånare som inte kan följa ordinarie flöde. Ger stöd utifrån de frågor som uppkommer. Supporten finns även i väntrummet efter vaccinationen. Du behöver inte vara sjuksköterska för att hjälpa till i supporten. Vid medicinska frågor hänvisa till sjuksköterska helpdesk. 

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Kontrollera hälsodeklaration, legitimationsfrågor, boka tid till vaccinationscentral eller hälsocentral och tolkhjälp
  • Kontakt med kövärdar för att upprätthålla bra flöde
  • I Västervik dokumenterar åt sjuksköterskan i MittVaccin om möjlighet finns.

  Efter vaccinering ska invånaren få sin tid till dos 2 bokad och finnas kvar för observation i lokalen i 15 minuter. Invånaren hänvisas till väntrum. I Västervik bokar sjuksköterskan dos 2 när vaccinering sker.

  • Vid behov lotsa invånare från vaccinationsplats till väntrum
  • Säkra avståndet mellan invånarna i väntrummet
  • Ge tid för dos 2 som bokas i Mitt Vaccin och ge ifyllt vaccinationskort. Separat rutin finns för detta.
  • Uppmärksamma om någon verkar må dåligt av vaccin – kontakta då sjuksköterska vid helpdesk
  • Dagligen kontrollera mail i 1177 för ombokning/avbokning dos 2

  Introduktion

  Skicka ett mail till din platssamordnare när du gjort introduktionen

  Kövärdar

  Deras uppgift är att guida invånare rätt och hålla uppsikt så att det inte bildas köer utan att ordningen upprätthålls.

  Kövärd 1

   Sortera invånare till orinarie flöde: har bokad tid, legitimation, tagit covid-test senaste 7 dagarna. Om positivt svar eller ej fått svar på covid-test får ej komma in. Vid negativt svar och inga symtom får vaccineras. 
  • Övriga invånare till supporten
  • Om invånare har många frågor – kan även den invånaren hänvisas till supporten

  Kövärd 2 (vid entrén)

  • Säkra avståndet mellan invånarna utomhus. 
  • Informera invånaren att vara redo med sin legitimation
  • Informera invånaren om att förbereda sig för vaccination genom att ta av ytterkläder och dra upp klädärmen

  Kövärd 3 (vid entren till vaccination)

  • Påminna om legitimation och att överarmen är tillgänglig för vaccination
  •  Hänvisa till vaccinationsplats

  Introduktion

  Skicka ett mail till din platssamordnare när du gjort introduktionen

  Platssamordnare

  Ansvarar för bemanning och schemaläggning. Daglig styrning och anpassar i tidboken efter behov och flöden. Kontinuerliga förbättringar vid behov (BRUS tavla). Mottagare av vaccin och avstämmning lagersaldo.

 • Kontaktuppgifter

  Vaccinationscentralerna i Kalmar och Västervik

  Chef för vaccinationscentralerna:

  Monika Lindvall tfn. 0480-44 84 60                                      

  Platsamordnare som är ansvarig för bemanning, schema och det dagliga arbetet:

  Kalmar:

  Eva-Lotta Johansson 0486-442 30     

   Västervik:

  Ann-Katrin Wilhelmsson 0490-864 57

Riktlinjer och rutiner

Personaladministration

 • Arbetstider och schema

  Platssamordnaren ansvarar för att lägga schema för vaccinatörer, supportfunktion och helpdesk. Kommunen ansvarar för värdarnas schema och bemanning.

  Din arbetstid är flexibel och du väljer själv hur många timmar och hur ofta du vill arbeta. Vaccinatörerna kommer även att ha viss arbetstid för att bereda vaccin.

  Eventuell sjukfrånvaro/vab anmäler du till platssamordnaren.

 • E-tjänstekort

  Ni som redan har ett e-tjänstekort utfärdat av Region Kalmar län kan använda detta även på vaccinationscentralen.

  Ni som är nyanställda i Region Kalmar län och ska arbeta som sjuksköterska eller i suppporten kan hämta ett e-tjänstekort (reservkort) på kortkontoret på Länssjukhuset i Kalmar eller Västerviks sjukhus.

  Er anställning måste vara klar samt att ni har med Er legitimation.

  Kortkontoret Länssjukhuset Kalmar

  Ingen tidsbokning behövs.

  Öppettider:
  Måndag - Fredag kl.07:00-15:00, lunchstängt kl.11:00-12:00

  Besöksadress: Länssjukhuset i Kalmar, hus 02, plan 5
  Telefon: 0480-817 88
  Skicka e-post

  Kortkontoret Västerviks sjukhus

  Ring och boka tid.

  Besöksadress: Västerviks sjukhus, hus 06, plan 2
  Telefon: 0490-867 03
  Skicka e-post 

 • Tystnadsplikt

  Tystnadsplikt

  Du som är anställd, praktiserar eller har andra uppdrag i Region Kalmar län har tystnadsplikt. Tystnadsplikten står kvar även efter att du lämnat arbetsplatsen eller uppdraget.

  Tystnadsplikten innefattar allt du hört och sett, iakttagit eller läst om, oavsett om du är delaktig i den direkta verksamheten eller inte.

  Dataintrång

  Att gå in och läsa och ta del av andra journaler/uppgifter än vilka användaren har rätt till, betraktas som dataintrång och regleras i brottsbalken.Du som arbetar inom Region Kalmar län får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om du deltar i vården av patienten, har en vårdrelation eller av annat skäl behöver uppgifterna för ditt arbete inom hälso- och sjukvården.

  För nyanställda i Region Kalmar län så ska ni fylla i bifogad blankett och ta med första dagen. Om du inte har möjighet att skriva ut blanketten så ordnar vi det på vaccinationscentralen.

  Blankett tystnadsplikt